Jernbanedirektoratet har fastsatt handlingsprogrammet: Fellesprosjektet fortsetter som planlagt

Jernbanedirektoratet foreslår oppstart av Ringeriksbanen i 2022, men ved høyere rammer over statsbudsjettet er det mulig med byggestart i 2021.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Prosjektdirektør Morten Klokkersveen understreker at planleggingen av Ringeriksbanen og E 16 går som normalt. Foto: Njål Svingheim.

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP) ble behandlet i Stortinget 19. juni 2017. Etter dette utarbeidet Jernbanedirektoratet Handlingsprogrammet 2018-2029 som konkretiserer innsatsen på jernbane i hele planperioden av Nasjonal transportplan. Programmet har vært på høring og er nå endelig fastsatt.

- For oss betyr dette fortsatt høyt tempo i Fellesprosjektet. Vi har ikke tid til å legge oss bakpå. Vi jobber for vedtak på reguleringsplanen ved årsskiftet 2018/19, som er grunnlaget for å kunne starte. Vi er klare i 2021 hvis økonomiske rammer tillater oppstart da, sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen.