Jernbanedirektoratet foreslår oppstart i 2022

Jernbanedirektoratets forslag til Handlingsprogram skal på høring. Der foreslår direktoratet oppstart for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 i 2022.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP) ble behandlet i Stortinget 19. juni 2017. Etter dette utarbeidet Jernbanedirektoratet Handlingsprogrammet 2018-2029 som konkretiserer innsatsen på jernbane i hele planperioden av Nasjonal transportplan. Handlingsprogrammet er et grunnlag for fordelingen av midler til jernbane i de årlige statsbudsjettene.

Jernbanedirektoratet sender nå sektorens handlingsprogram på offentlig høring fram til 22. juni 2018. Fastsettelse vil skje i starten av juli 2018.

Mulig utsettelse av oppstart
Jernbanedirektoratet skriver i sitt forslag dette om Ringeriksbanen:

«For å få prosjektet realisert innenfor de økonomiske rammene i NTP 2018-2029, er byggestart forskjøvet fra 2021 til 2022. Ved høyere rammer over statsbudsjettet er det mulig med byggestart i 2021.»

- For oss betyr dette fortsatt høyt tempo i Fellesprosjektet. Dette er et høringsforslag fra Jernbanedirektoratet, og arbeidet i prosjektet går som planlagt. Vi avventer den endelige behandlingen av Handlingsprogrammet, men jeg tror uansett ikke ett års mulig utsettelse vi få store konsekvenser for oss. Litt lengre tid kan til og med gjøre oss i stand til å velge enda smartere og kostnadseffektive løsninger. Dersom vi skal være i posisjon til å starte hovedarbeider i 2021 så har vi ikke tid til å legge oss bakpå. Vi jobber for vedtak på reguleringsplanen ved årsskiftet 2018/19, som er grunnlaget for å kunne starte i 2021 sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen.

Du kan lese mer om Jernbanedirektoratets forslag til Handlingsprogram på nettsidene deres.