Hvordan skriver du et høringsinnspill?

Reguleringsplanen for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 ligger ute til høring fram til 24. juni. Har du tenkt å skrive et høringsinnspill? Her kan du få praktisk info og noen råd og tips om hvordan du gjør det.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.


Et høringsinnspill må være skriftlig. Du kan skrive det som et brev og sende det i posten eller som et vedlegg på e-post.  Høringsinnspillet merkes med «Saksnummer 201803375 - Ringeriksbanen og E16 - Høringsuttalelser» og sendes til:
Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar,
eller på e-post til postmottak@banenor.no

Du får ikke svar på høringsinnspillet ditt, men alle høringsinnspill blir gått gjennom, oppsummert, vurdert og kommentert i det vi kaller et merknadsdokument. Merknadsdokumentet blir sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sammen med revidert reguleringsplan. KMD gjør den endelige vurderingen av hva som skal tas hensyn til i den endelige reguleringsplanen.

Tips når du skal skrive høringsinnspillet:
• Hva skal du mene noe om?
• Kan du skrive høringsinnspill sammen med noen andre?
• Hva er det viktig å påpeke?
• Begrunn synspunktene dine
• Skriv enkelt og kort!

Frist for levering av høringsinnspill er 24. juni 2018

NB! Alle høringsinnspill er offentlige. Det vil si at alt du skriver i innspillet vil være tilgjengelig for alle – inkludert din kontaktinformasjon.

Her finner du link til alle høringsdokumentene