Høringsfristen nærmer seg

Ved midnatt søndag 24. juni går fristen ut for å levere høringsuttalelse til reguleringsplanen for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I høringsperioden har Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 holdt folkemøter i Ringerike, Hole og Bærum. Her fra møtet på Sundvolden hotell i Hole.

Alle som ønsker å si sin mening om forslaget til reguleringsplan har fortsatt muligheten. Men dagene fram til sankthans og høringsfristen går raskt. 

- Vi har fått en god del høringsuttalelser allerede og flere er helt sikkert underveis fram mot fristen. Til sammen blir det mange viktige innspill som er med på å gjøre planene bedre, sier leder for plan og samfunnskontakt, Knut Sørgaard, i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

Det er ingen strenge krav til hvordan en høringsuttalelse skal være, annet enn at den må sendes til rett adresse og merkes på riktig måte så den kommer frem dit den skal. Prosjektet har lagt ned et omfattende arbeid med å informere - blant annet gjennom folkemøter, åpne kontordager, skriftlig materiell og personlige møter. Representanter for prosjektet har møtt politikere, naboer, grunneiere og andre berørte, i tillegg til mange som bare er interessert i prosjektet.

Etter høringsfristen 24. juni starter arbeidet med å gjennomgå alle høringsuttalelsene. Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 vil kommentere alle innspillene, og oversende alt materiale til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det skjer i løpet av høsten. Departementet vil deretter vurdere hvilke uttalelser som skal få virkning for den endelige reguleringsplanen. Den enkelte som sender inn uttalelse vil normalt ikke få direkte svar, men alle uttalelsene med kommentarer vil bli samlet i en egen rapport som legges på prosjektets nettside.

- Det endelige vedtaket av reguleringsplanen er ventet fra departementet rundt årsskiftet og er en viktig milepæl for framdriften i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, sier Sørgaard.