Folkemøter og åpne kontordager i mai

I forbindelse med at reguleringsplanen for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er lagt ut på høring vil det bli arrangert folkemøter og åpne kontordager i alle de tre kommunene prosjektet berører.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Her er oversikten over når det blir folkemøter og åpne kontordager:

Ringerike
Folkemøte i Ringerike kultursenter, Bysalen, Hønefoss, onsdag 2. mai kl. 18.30
Åpen kontordag i Fossveien 9, Hønefoss, torsdag 3. mai kl. 9-17
Åpen kontordag i Fossveien 9, Hønefoss, tirsdag 8. mai kl. 15-21


Hole
Folkemøte på Sundvolden hotell tirsdag 15. mai kl. 18.30
Åpen kontordag på Herredshuset, Vik, onsdag 16. mai kl. 9-17
Åpen kontordag på Herredshuset, Vik, tirsdag 22. mai kl. 15-21

Bærum
Folkemøte på Thon Hotel Oslofjord i Sandvika torsdag 24. mai kl. 18.30
Åpen kontordag i «Det Grønne Huset» ved Sandvika stasjon tirsdag 29. mai kl. 9-17
Åpen kontordag i «Det Grønne Huset» ved Sandvika stasjon torsdag 31. mai kl. 15-21

Folkemøter

På folkemøtene vil det bli presentasjon av prosjektet og sentrale deler av reguleringsplanen. I tillegg til presentasjoner i plenum, blir det temabord med mulighet for å få mer spesifik informasjonen og møte fagfolk som kan svare på spørsmål angående reguleringsplanen. Folkemøtene er åpne for alle.

- Hensikten med både folkemøtene og de åpne kontordagene er å gi informasjon som kan gjøre folk i bedre stand til å gi høringsinnspill ut fra sine egne interesser og behov, sier Knut Sørgaard, leder for planprosesser og samfunnskontakt i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

Åpne kontordager

På de åpne kontordagene kan du stille spørsmål og få orientering om hvordan forslaget til reguleringsplan kan påvirke eiendommer og aktiviteter. De som ønsker det kan gjøre avtale på de aktuelle dagene på forhånd.  Samtidig vil det være mulighet for å komme innom uten avtale, få informasjon og stille spørsmål til forskjellige fagfolk. Dersom det er kapasitet til det vil det også være mulig å få til møter uten avtale på forhånd. Det blir to åpne kontordager i hver kommune - én på dagtid (kl 9-17) og en på kveldstid (kl 15-21) 

For å forhåndsbooke avtale - kontakt Halldis Skogen på e-post Halldis.Skogen@banenor.no eller mobil 920 60 012.

Under legger vi ut presentasjonene i etterkant av hvert folkemøte: