Fellesprosjektet på lørdagshandel

Lørdag 2. juni kan du møte representanter for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 på kjøpesenter både i Vik og på Hønefoss.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Dette er et ledd i høringen av forslaget til reguleringsplanen. Fellesprosjektet har så langt arrangert tre folkemøter og seks åpne kontordager i Ringerike, Hole og Bærum.

- Vi stiller nå med stands på kjøpesentre for å møte noen av de vi kanskje ikke møter på de andre arrangementene, sier Knut Sørgaard, leder for planprosesser og samfunnskontakt i Fellesprosjektet.

Representantene for Fellesprosjektet blir å finne på Kuben på Hønefoss og på Vik Torg i Hole, lørdag 2. juni fra klokken 11 til 15. Det er sentrale fagpersoner som står på stand. I tillegg kan du få en virtuell rundtur på Hønefoss eller Sundvollen stasjon slik det kan komme til å se ut. Det kan du gjøre ved hjelp av såkalte Virtual Reality-briller.

- Det er bare å komme og spørre og snakke med oss om hva som helst som har med utbyggingen å gjøre, så skal vi svare så langt vi bare kan, sier Sørgaard.

Fristen for å komme med høringsuttalelser til reguleringsplanen er 24. juni.