111 høringsuttalelser i nye høringsrunder

I perioden mellom 16. november 2018 og 22. januar 2019 la Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 ut forslag om endringer i ulike deler av reguleringsplanen. Til sammen kom det inn 111 høringsuttalelser.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Den siste høringsfristen gikk ut 22. januar, og gjaldt mindre endringer i Hole kommune. I tillegg har det vært begrenset høring for mindre endringer i Ringerike og Bærum. Det har også vært full høringsprosess i forbindelse med endringer i reguleringsplanen ved Avtjerna sør og Nordby i Bærum.

 - Vi er i innspurten med å gå gjennom, oppsummere og vurdere høringsuttalelsene i disse dager, forteller leder for plan og samfunnskontakt i Fellesprosjektet, Knut Sørgaard.

Revideringen av reguleringsplanen blir også gjort med utgangspunkt i høringsuttalelsene. De som har kommet med uttalelser får ikke svar direkte, men uttalelsene blir oppsummert i et merknadsdokument. Dette blir sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sammen med revidert reguleringsplan i mars 2019.

KMD vurderer hva som skal tas hensyn til i den endelige reguleringsplanen. Det er forventet endelig vedtak av reguleringsplanen for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 i løpet av 2019.

Her finner du samlehefter med høringsinnspillene:

Samlehefte merknader, Avtjerna sør

Samlehefte merknader, Bærum

Samlehefte merknader, Hole kommune

Samlehefte merknader, Nordby

Samlehefte merknader, Ringerike kommune