- Vi må ha oppstart for Ringeriksbanen i 2021

Rask oppstart av veg og bane var hovedbudskapet til Forum Nye Bergensbanen da de møtte prosjektdirektør Morten Klokkersveen i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, Irene Johansen og Lisbet K. Botnen fra Kommunikasjonsstaben i Bane NOR.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Deltakerne er (fra venstre): Olav Skinnes fra Buskerud fylkeskommune; Hilde Magnusson  fra Forum Nye Bergensbanen; Irene Johansen fra Bane NOR; prosjektdirektør for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, Morten Klokkersveen; Knut Arne Gurigard fra Hallingdal Regionråd og Matz Sandman for Ringeriksregionen.
Foto: Lisbet Botnen

Daglig leder i Forum Nye Bergensbanen, Hilde Magnusson, møtte sammen med rådgiver for Ringeriksregionen, Matz Sandman, daglig leder i Hallingdal Regionråd, Knut Arne Gurigard og leder for hovedutvalget for samferdsel i Buskerud fylkeskommune, Olav Skinnes. De fikk en god gjennomgang om Bane NOR og prosjektet, før delegasjonen fremførte sitt budskap. Delegasjonen var opptatt av hva Ringeriksbanen kan bety for utviklingen av regionen hele veien til Bergen. Rask oppstart er det aller viktigste.

- Det er stor forskjell på oppstart i 2021 og i 2022 fordi det både skal vedtas en ny Nasjonal transportplan og det er stortingsvalg i 2021. Vi ønsker ikke at Ringeriksbanen skal være i spill igjen og vi vil derfor jobbe for å holde trykket oppe, sier Hilde Magnusson, daglig leder i Forum Nye Bergensbanen.

Magnusson er opptatt av at både Ringeriksbanen og prosjektene på Vestlandet ikke er regionale, men nasjonale. Målet er en reisetid med Bergensbanen mellom Oslo og Bergen på fire timer. 

Utvikling for hele regionen 
Knut Arne Gurigard mener reiselivet bør tenke mer på jernbane når bransjen skal utvikles. Han er daglig leder i Hallingdal Regionråd og opplyste at halvparten av verdiskapningen i reiselivet er knyttet til transport.  Innkorting av reisetiden mellom Oslo og Bergen og hyppigere avganger er derfor svært viktig.

- Hallingdal har blitt en stor reiselivsdestinasjon, men de fleste som kommer til oss tar ikke toget.  Det er et stort potensiale for vekst som vi må utnytte bedre, mener han.

Skryt for medvirkning og informasjon
Matz Sandman, som er engasjert som rådgiver Ringeriksregionen, er imponert over medvirkningsprosessen og informasjonsarbeidet til Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.  

- Jeg har sjelden sett så mange grunneiere som mister huset sitt, men som tross alt sier at de er fornøyd med behandlingen og informasjon de har fått av Bane NOR. Det er hyggelig å observere, sier Sandman.