Vil du lære mer om arkeologi?

Arkeologer fra Buskerud fylkeskommune inviterer til omvisning ute i felt i forbindelse med arkeologiske registreringer i traseen for Ringeriksbanen og E 16.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

-Vi ønsker å invitere alle som er interesserte i arkeologi til å komme på «åpen dag». Vi vil fortelle om hvordan vi jobber og hva vi har funnet så langt, sier Lotte Carrasco, prosjektleder for arkeologiske registreringer E16/Ringeriksbanen.

Arkeologiske undersøkelser blir gjort for å kartlegge forekomster av kulturminner i området, og er noe Bane NOR er pålagt å gjennomføre. Funnene kan gi viktig informasjon om hvordan området har blitt brukt tidligere. Det kan bidra til å bekrefte antagelser om området eller gi ny kunnskap om norsk historie. Hvis arkeologene finner spor etter forhistorisk aktivitet skal det dokumenteres og tas vare på for framtiden.

Arkeologene bruker ulike registreringsmetoder som georadar, prøvestikking, overflateregistrering eller sjakting. Sjakting betyr at man bruker gravemaskin for å fjerne dyrkingslaget. Metodene benyttes ulikt, avhengig av hva en forventer å finne

Oppmøte:

Tirsdag 13. juni kl 15.00-17.00
Parkering og oppmøte er ved Gjesvold gård i Vik
Ha på støvler da det er vått i åkeren

Velkommen!