Varsel om supplerende grunnundersøkelser

I forbindelse med planleggingen av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 vil det bli foretatt supplerende grunnundersøkelser i Hole og på Ringerike. Bane NOR beklager at arbeidet i perioder vil medføre noe støy for de nærmeste naboene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Når og hvor pågår arbeidet?
Grunnundersøkelsene  vil foregå mandag til fredag mellom klokken 07 og 19. Arbeidet starter i begynnelsen av juli og holder på til oktober 2017.  

Arbeidene vil foregå i følgende områder:

  • Hole: Rudsøgarden – Kroksundøgarden – Paddevika  – Elstangen
  • Ringerike: Helgelandsmoen næringspark – Prestemoen – Dal – Tunga – Tolpinrud  – Veigin – Veien – Sørum – Høyby

Hva slags arbeid gjennomføres?
Vi vil gjennomføre det som kalles geotekniske boringer. Det betyr  at en borerigg (se bildet på forrige side) borer ett eller flere hull for hvert område - i løpet av én eller flere dager.  Det er noe støy fra maskinene som utfører arbeidet, samt strømaggregatet som driver disse.

Undersøkelsene blir gjort for at vi skal kunne bygge sikrest mulig veg og jernbane. Det er også et krav om å dokumentere stabiliteten i området for å få godkjent reguleringsplanen.

Kontaktinformasjon 
Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål:

Endre Graven, Bane NOR –  mobil 900 64 577, christian.endre.graven@banenor.no

Hvor kan du følge med på prosjektet?

Følg oss gjerne på Facebook:
https://www.facebook.com/ringeriksbanenoge16
Du kan også følge oss på prosjektets websider:
http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/

 

Med vennlig  hilsen
Bane NOR – Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16