Endret byggestart for Ringeriksbanen

Regjeringen har varslet endret byggestart for Ringeriksbanen til 2021/22. Opprinnelig var ambisjonen oppstart i 2019.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Kontroll foran fart
- Vi forstår at mange er skuffet, men god kontroll på prosjektet er vår første prioritet. Om vi må velge mellom det og rask gjennomføring, er det viktigst å ha kontroll, sier konsernsjef i Bane NOR Gorm Frimannslund.

Prosjektet jobber nå etter en hurtigplan, der flere prosesser går samtidig.

- Planprosessen er i rute, men det er en viss risiko forbundet med å kjøre overlappende prosesser, påpeker Frimannslund.

Modning og optimalisering
Prosjektdirektør i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, Morten Klokkersveen, mener utsettelsen gir prosjektet bedre tid til å modne og optimalisere de ulike løsningene og finne tiltak som reduserer kostnadene. I tillegg reduseres risikoen når det gjelder grunnforholdene, og det blir tid til å sørge for et enda bedre gjennomarbeidet kontraktsunderlag.

I hurtigplanen er det ikke tatt tilstrekkelig hensyn til prosesser som ekstern kvalitetssikring, bompengeproblematikk og Stortingets egen budsjettprosess.

- Det nye regelverket for offentlige anskaffelser ville uansett ha gitt behov for mer tid til kontraktsarbeidet, mener Klokkersveen.

Oppstart i 2021 gir en rasjonell prosess fram mot byggestart for arbeidslaget i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

- Vi skal uansett være klare når investeringsmidlene bevilges, forsikrer Klokkersveen.

Jobber etter planen
Ny Nasjonal transportplan er fortsatt ikke lagt fram, og dermed heller ikke vedtatt i Stortinget. Fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 jobber foreløpig videre etter samme fremdriftsplan som man hittil har hatt i arbeidet.

– Vi har planleggingsoppdrag for 2017, og følger den planen videre. Den er fullt ut holdbar også i lys av det som er kommet frem. Senere kan det bli aktuelt å justere fremdriften etter at det som er kommet frem blir formalisert, sier Frimannslund.