Stor interesse for kommende utbyggingsprosjekter

Nærmere 300 frammøtte fra rådgivere, leverandører og entreprenører fikk informasjon om kommende kontrakter da Utbyggingsdivisjonen i Bane NOR nylig arrangerte leverandørdager i Oslo.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Planlagt ny stasjon i Moss, som inngår i utbyggingen av dobbeltspor på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad. (Illustrasjon: Rambøll Sweco)

Prosjektene som ble presentert var primært InterCity-parseller på Østlandet. Under en plenumskonferanse på SAS Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo onsdag 10. mai ble det gitt informasjon om blant annet prosjektomfang, kontraktsstrategier og planlagt framdrift.

De aktuelle prosjektene var blant annet Sandbukta-Moss-Såstad på Østfoldbanen, Venjar-Eidsvoll-Langset og Kleverud-Sørli på Dovre- og Gardermobanen, Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker på Vestfoldbanen, samt fellesprosjektet Ringeriksbanen og ny E16. Presentasjonene som ble lagt fram er tilgjengelige på denne samlesiden.

Torsdag 11. mai var det «åpent hus» på informasjonssenteret til Follobane-prosjektet, hvor interesserte kunne komme innom og snakke med representanter fra de ulike prosjektene. Også her var tilstrømningen god.

Forutsigbarhet
- Vi avholder dette arrangementet for å være mer proaktive og forutsigbare for markedet, ikke minst på bakgrunn av overgangen fra Jernbaneverket til Bane NOR.   Vi har fått enorm respons på disse leverandørdagene, og vi opplever at vi har en veldig interessant prosjektportefølje, sier utbyggingsdirektør Helga Nes i Bane NOR.

– Fra i høst og i årene framover vil Bane NOR kunngjøre flere milliardkontrakter. Blant disse er flere store totalentrepriser, som i hovedsak baseres på kontraktsformater fra olje- og gassbransjen tilpasset våre behov. Vi har gode erfaringer med dette fra utbyggingen av Follobanen, sier leder for leverandøroppfølging i Utbygging Øst i Bane NOR, Morten Sigvardsen.

Internasjonal interesse
Miguel MusnierFirmaer fra 15 forskjellig land var til stede på leverandørdagene, og litt over halvparten av deltagerne kom fra utlandet.

- Jeg er her for å få et overblikk over kommende kontrakter og forståelse for hvordan Bane NOR planlegger å gjennomføre anskaffelsesprosessene, sier Miguel Musnier fra det store franske rådgiver- og entreprenørselskapet RAZEL-BEC.

- Det norske markedet kan være interessant for oss, og vi vil gjerne samle viten for å kunne legge en strategi for et eventuelt engasjement og samarbeid i Norge, sier Musnier.

Den lengste reisen for å delta på konferansen ble gjort av to representanter fra det sørkoreanske storkonsernet SK Engineering & Construction, som er en av de største aktørene i Asia.

- Vi ser etter nye markeder og har hatt følere ute i Danmark og Sverige. Vi deltar på konferansen for å få detaljer om aktuelle kontrakter og se etter mulige lokale samarbeidspartnere, sier Woo Yeon Nam og Kim Jung Hun fra SK. Selskapet har foreløpig ikke kommet nærmere Europa enn å bygge den nye Eurasia-tunnelen under Bosporos-stredet i Istanbul, men SK deltar nå i flere tilbudskonkurranser blant annet i Storbritannia og Kroatia.

Samarbeid
Per Morten RostilleProsjektsjef Per Morten Rostille fra Caverion Norge er også på konferansen for å samle informasjon om kommende oppdragsmuligheter for firmaet. Caverion har hatt flere kontrakter innen fagområdet elkraft og tele på tidligere utbyggingsprosjekter, blant annet mellom Lysaker og Asker på Drammenbanen og nå på Vestfoldbanen. Med en økt bruk av totalentrepriser må firmaet samarbeide med andre aktører for å få nye oppdrag.  

- Vi får mange henvendelser fra skandinaviske og europeiske selskaper om mulig samarbeid på kommende prosjekter. Hvis bransjen utvikler seg slik er dette noe vi må være med på, selv om vi praktisk sett nok foretrekker at samarbeidet foregår på tilnærmet morsmål, sier Rostille.

- Bane NOR ønsker en mest mulig kostnadseffektiv utbygging av jernbaneprosjekter. I denne sammenheng ser vi at utenlandsk konkurranse vil være et bidrag, og vi oppfordrer til samarbeid mellom etablerte og nye leverandører, sier Morten Sigvardsen.

Forbrødring mellom italienske og koreanske entreprenører på leverandørkonferansen: F.v. Lorenzo Medici fra selskapet C.M.C., Kim Jong Hun og Woo Yeon Nam fra SK Engineering & Construction. (Foto: Olav Nordli)