Presenterte Ringeriksbanen og ny E16 for fylkespolitikere

Fylkespolitikerne i Buskerud fikk en bred orientering om Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 da de besøkte Høgskolen i Sørøst Norge, campus Ringerike onsdag 30. august. Leder for planprosesser og samfunnskontakt i prosjektet, Knut Sørgaard, tok seg av presentasjonen for om lag 40 interesserte politikere.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Positivt for prosessen
- Selv om vi skal utarbeide en statlig reguleringsplan, vet vi at Kommunaldepartementet som planmyndighet legger stor vekt på lokale politikeres vurderinger og høringsuttalelser. Gjennom slike møter som dette blir det mer engasjement, diskusjon og spørsmål om planarbeidet. Det tenker vi er positivt for den videre prosessen i de ulike politiske organene, sier Knut Sørgaard.

På befaring
Politikerne fikk en gjennomgang av historien, organiseringen, prosessen, noen av løsningene og status for arbeidet med Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Til slutt ble det tid til noen spørsmål fra salen. Presentasjonen ble gitt da politikerne besøkte høgskolen som en del av en todagers befaring til Ringeriksregionen og Midtfylket.