Fortsatt evaluering av ideer for Sundvollen

Bane NOR har gjort noen enkle vurderinger av mulighetsstudiene for Sundvollen, men arbeidet pågår fortsatt og vil bli sluttført i juni.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Prosjektet er et samarbeid mellom Bane NOR, ROM eiendom, Hole kommune, Statens Vegvesen og Buskerud fylkeskommune og kalles en mulighetsstudie. Tre konsulentteam har utarbeidet hver sine uavhengige forslag til hvordan Sundvollen kan se ut i fremtiden. Forslagene ble levert i slutten av mars.

Mandag 15. mai informerte Bane NOR kommunestyret i Hole om hvilke vurderinger som er gjort så langt i arbeidet.

- Et viktig mål med gårsdagens møte var å få informert og å få innspill til evalueringsarbeidet fra kommunestyret i Hole. Vi er ikke ferdige med evalueringen, men vi har gjort noen vurderinger av hvilke hovedprinsipper vi ønsker å jobbe videre med, sier planleggingsleder i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, Tor Nilsen.

Ideene for den nye stasjonsbyen på Sundvollen omfatter blant annet nye øylandskap, kanaler, hageby, sentrumspark, nye turveier, fjordbad og torg mot fjorden. På dette stadiet er mulighetsstudiene fortsatt bare idéer hvor noen elementer fra de ulike forslagene tas inn i arbeidet med reguleringsplan, mens andre elementer eventuelt må innarbeides i senere planer.

 - Evalueringsgruppa er godt fornøyd med tilfanget av ideer gjennom mulighetsstudien, og vil gjerne gi ros til alle konsulentteamene som har jobbet hardt og godt med oppdraget, sier Tor Nilsen.

Det skal ikke kåres en vinner av mulighetsstudien, men evalueringen kan konkludere med at et forslag svarer bedre på oppgaven enn andre. Arbeidet med evaluering skal systematiseres og dokumenteres i en evalueringsrapport som vil foreligge i løpet av juni. Innen dette har ikke arbeidsgruppen konkludert med en tilrådning om stedsutvikling på Sundvollen.