Grunnundersøkelser i Tyrifjorden

I forbindelse med planleggingen av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 vil det bli foretatt grunnundersøkelser i Tyrifjorden i Hole kommune.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Når og hvor pågår arbeidet?

Arbeidet starter i løpet av mai 2017. Vi regner med at arbeidet er ferdig i løpet av juni. Det kan bli noe forberedende arbeider med dykkere.

For å gjennomføre grunnundersøkelsene etter planen vil arbeidet kunne foregå alle dager i uken mellom klokken 07.00 og 21.00.

Hva slags arbeid gjennomføres?

Årsaken til at vi gjennomfører grunnundersøkelser i vann er at vi trenger informasjon om forholdene i sjøbunnen for best mulig å kunne planlegge fundamentering av broer og fyllinger i Tyrifjorden. Prøvene omfatter både geotekniske og miljømessige forhold, og de hentes opp av en egen spesialbygget båt. Arbeidet er ikke støyende utover lyden fra båtmotoren.

Dette er båten du kommer til å se i aksjon på  Tyrifjorden i perioden mai – juni.