Godt besøk på åpne kontordager

I løpet av til sammen seks dager med åpent kontor i Hole, Bærum og Ringerike hadde Fellesprosjektet Ringeriksbane og E16 til sammen rundt 100 møter med privatpersoner, grunneiere, grupper, lag og foreninger.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

På disse møtene kunne folk stille spørsmål og få orientering om hvordan forslaget til reguleringsplan, slik det ser ut på det aktuelle tidspunkt, kan påvirke eiendommer og aktiviteter.

Stor bredde av besøkende

Blant de besøkende var det alt fra velforeninger, grunneiere og eiendomsutviklere til miljøvernorganisasjoner, barnehager og spesialopprettede interessegrupper – i tillegg til privatpersoner som i større eller mindre grad berøres av prosjektet.

-          Behovet for informasjon er tydeligvis stort, spørsmålene var mange og vi fikk mange gode tilbakemeldinger på arrangementet. De fleste som kom er selvsagt opptatt av hvordan bygging av Ringeriksbanen og ny E16 vil påvirke deres eiendom eller aktiviteter, sier Knut Sørgaard som er leder for planprosesser og samfunnskontakt i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

 

Informerer om den videre prosessen

Hensikten med møtene var først og fremst å informere om forslaget til reguleringsplan slik det foreligger nå. I tillegg ble det informert om den videre prosessen slik at folk er best mulig forberedt høringsperioden og hvordan de kan bidra.

-          I tillegg kan det komme fram nyttig informasjon som vi kan ta med videre inn i planleggingen, legger Knut Sørgaard til.

Det er planlagt at reguleringsplanen skal leveres til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1. februar. Det betyr at høringsperioden vil bli fra midten av mars til midten av mai 2018.

-          I denne perioden vil det bli ny informasjonsrunde med åpne folkemøter og åpne kontordager i alle de tre kommunene, lover Knut Sørgaard.