Fremtidens Sundvollen

Hvordan kan Sundvollen se ut i fremtiden? Tre konsulentteam har laget uavhengige skisser for hvordan den lille byen der Tyrifjorden og Steinsfjorden møtes kan utvikle seg når det i fremtiden etableres en stasjon her, som en del av den nye Ringeriksbanen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Mange ideer
Prosjektet er et samarbeid mellom Bane NOR, ROM eiendom, Hole kommune, Statens Vegvesen og Buskerud fylkeskommune og kalles en mulighetsstudie. Ideene for den nye stasjonsbyen på Sundvollen omfatter blant annet nye øylandskap, kanaler, hageby, sentrumspark, nye turveier, fjordbad og torg mot fjorden 

- Dette er ingen arkitektkonkurranse, så det skal ikke kåres noen vinner, forklarer Tor Nilsen i Bane NOR. Han har vært ansvarlig for prosessen fra Bane NOR sin side. Vi bruker dette for å få ideer til en attraktiv utvikling, og ser for oss å plukke elementer fra flere av mulighetsstudiene.

Utstilling for alle
Skissene som de tre  konsulentteamene har laget vil bli stilt ut i Hole for alle som vil komme og se. Fra lørdag 1. april til og med 6. april står de utstilt på Sundvolden hotell – i gangen mellom det nye og det gamle hotellet. Fra 18. - 21. april kan du se de samme skissene utstilt på Hole herredshus.

- Vi håper både mange i lokalmiljøet og andre kommer og ser, snakker sammen og diskuterer, sier Tor Nilsen.
Det vil bli lagt ut en gjestebok i tilknytning til utstillingen der de som besøker den kan skrive ned sine tanker og tilbakemeldinger. 

Se/last ned skissene av de ulike fremtidsscenariene for Sundvollen her:

 LPO arkitekter sitt bidrag til mulighetsstudie Sundvollen (20,4 MB)  Norconsults bidrag til mulighetsstudie Sundvollen  (19,7 MB)  Rejlers bidrag til mulighetsstudie Sundvollen (54,1 MB)