Folkefest på Hønefoss med NRKs «Sommertoget»

Bane NOR stilte med 3D-film og Virtual Reality (VR)-briller og Statens Vegvesen stekte vafler på kumlokk på den store folkefesten på Hønefoss stasjon. 15 000 mennesker tok turen til stasjonen i løpet av dagen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR hadde stand inne på stasjonen. Der kunne besøkende ta på seg VR-briller og få et innblikk i hvordan Sundvollen stasjon kan se ut i framtiden. Det var et svært populært tilbud, ikke minst for barna. Mange var også interessert i å se på selve BIM-modellen, som er et av verktøyene for rask planlegging. All relevant informasjon legges inn i 3D-modellen, for eksempel resultater fra grunnboringer, kulturminner, verneområder, fremtidig flom osv.  Fordelen er at alle kan se den samme informasjonen og det blir lettere å forstå.

Bane NOR delte også ut brosjyrer for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 og viste en film som presenterte mulige løsninger for traseer.

Statens Vegvesen er en del av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. De sto derfor sammen med Bane NOR og stekte store vafler på et kumlokk, til store glede for store og små.