Fellesprosjektet besøker kommunestyrer

I november får kommunestyrene i de tre berørte kommunene besøk av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Formålet er å informere om status og få tilbakemeldinger fra lokale politikere.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Fellesprosjektet skal levere forslag til reguleringsplan til kommunal og moderniseringsdepartementet 1. februar.

- Selv om reguleringsplanen ikke er helt ferdig, ønsker vi å informere kommunene allerede nå. Det er viktig for oss å lytte til lokale innspill. Det bidrar til at vi gjør en enda bedre jobb, sier Knut Sørgaard, leder for planprosesser og samfunnskontakt.  

Mandag 30. november var Fellesprosjektet i kommunestyremøte i Hole. Tema var blant annet utfyllingen på Sundvollen, Helgelandsmoen og friluftsliv/stisystemer ved Bymoen.

Torsdag 2. november besøkte Fellesprosjektet kommunestyret i Ringerike. Tema der var blant annet de to bro-alternativene over Mælingen, Styggedalskrysset og veisystemet rundt Prestemoen.

Noen kommunstyrer får flere besøk i løpet av høsten.

Reguleringsplanen vil trolig legges ut på høring i midten av mars. Da vil Fellesprosjektet arrangerer åpne folkemøter og annen informasjonsvirksomhet.