Fellesprosjektet ønsker flere ansatte!

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 utlyser i disse dager 16 stillinger. Prosjektet trenger viktige kjerneressurser og vil satse enda mer på bruk av modellbasert prosjektering.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Ringeriksbanen er en del av InterCity-satsingen og er sammen med E16 Høgkastet-Hønefoss det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. Regjeringen har bestemt at Ringeriksbanen og nye E16 skal planlegges som et felles prosjekt. Planprosessen skal gjennomføres som statlig reguleringsplan.

Regjeringen har i NTP satt byggestart til 2021  og prosjektet går inn i en hektisk periode med bl.a. forslag til reguleringsplan og forberedelser til byggestart.

- Det er kjerneressurser som nå rekrutteres. Vi vil være en sterk byggherre som tar tydelig teknisk og kommersiell ledelse. Vi har gjennomgående fokus på kvalitet og kostnader, og vil samtidig være i front av den teknologiske utviklingen, sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen.

Satser på teknologi
Fire av de utlyste stillingene er tilknyttet Statens vegvesen og resten er hos Bane NOR. Hos Bane NOR er to av stillingene knyttet til bruken av «Building Information Modeling», såkalte BIM-modeller. Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 var tidlig ute med å satse på bruken av disse modellene. Ved å jobbe modellbasert i alle ledd av planleggingsprosessen reduseres planleggingstiden, kvaliteten sikres og kostnadene reduseres. Alt av relevant informasjon legges inn i en 3D-modell, for eksempel resultater fra grunnundersøkelser og verneområder. Det er i stor grad en mer enn fullgod erstatning for tradisjonelle tegninger.

I Fellesprosjektet har man gjennom detaljplan brukt den modellbaserte prosjekteringen hyppig i hverdagen og således utviklet en offensiv prosjekteringsmetodikk (Samtidig Prosjektering/ICE). Arbeidsformen skal nå videreutvikles inn mot byggefasen og prosjektet ønsker å videreføre sin posisjon som et av de mest fremoverlente i bransjen. Ved å ligge i front kan man tidlig få muligheten til å høste gevinstene av digitaliseringsbølgen som anleggbransjen er midt inne i.

Noen av fordelene med 3D-modeller er at alle planleggerne i prosjektet kan se den samme informasjonen, konflikter avdekkes og det blir lettere å forstå for alle som jobber i prosjektet, alle berørte og beslutningstakere.

Bane NOR søker prosjekteringsledere, kontraktsrådgivere, kvalitetsrådgiver, byggeleder, grunnerverver og ressurser innen BIM som vil delta i utvikling av prosjektet og sine respektive fagfelt

Statens vegvesen søker økonomikontroller, grunnerverver og to prosjekteringsledere.

Her finner du lenker til de ledige stillingene:

4 prosjekteringsledere

Byggeleder tidlig entreprise

Grunnerverver

Kontraktsrådgivere (3 stillinger)

Kvalitetsrådgiver

BIM-leder

BIM-medarbeider

Fakta om Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

  • 40 kilometer dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss
  • Togene skal gå i 250 km/t
  • Ca. 23 kilometer jernbanetunnel fra Sandvika til Sundvollen og ca. 3 kilometer tunnel nordvest for Sundvollen
  • Etablering av ny jernbanestasjon ved Sundvollen
  • 24 kilometer firefelts Europaveg mellom Skaret og Hønefoss. Vegen vil få fartsgrense 110 km/t
    Kostnaden er beregnet til 26 milliarder norske kroner
  • I følge Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029 blir byggestart for Ringeriksbanen og E16 i 2021