Endelig forslag til planprogram oversendt KMD

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 har formelt oversendt endelig forslag til planprogram for strekningen Sandvika-Hønefoss.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Planprogrammet er en «plan for planen» og er første steg i planleggingen av ny jernbane. Vanligvis utarbeider Bane NOR forslag til planprogram, mens det er de berørte kommunene som planmyndighet som til slutt fastsetter planprogrammet. Siden denne planprosessen skal gjennomføres som statlig reguleringsplan er det Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som er planmyndighet. KMD har ansvar for behandling og fastsetting av plandokumentene som utarbeides.

Siden høringsfristen for planprogrammet gikk ut 10. januar har Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 hatt flere møter med KMD og andre departementer om planprogrammet.

Planprogrammet er ikke endelig før det er vedtatt av KMD.