Verkstedrapporter fra åpne planverksteder

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 inviterte i uke 34 til åpne planverksteder i kommunene Bærum, Hole og Ringerike. Nå er rapportene fra verkstedene klare.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Formålet med planverkstedene var å informere om status i prosjektets samt innhente informasjon og synspunkter til planprogrammet som er under utarbeidelse. Planprogrammet et planlagt lagt ut på offentlig høring høsten 2016.

- Vi er glade for alle de nyttige innspillene vi fikk under planverkstedene. Det var stort engasjement og mange spennende diskusjoner. Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 tar med seg innspillene og kommentarene i det videre planarbeidet. Ikke alle meninger vil kunne bli hensyntatt, men med verkstedrapportene er alle innspill dokumentert, sier leder for planprosesser og samfunnskontakt i Fellesprosjektet Knut Sørgaard.