Traseen for Ringeriksbanen og E16 besluttet

Regjeringen har besluttet at traséen for delstrekning 4 skal følge det såkalte alternativ 4f Helgelandsmolinja. Dette er i tråd med anbefalingen fra Jernbaneverket og Statens vegvesen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.


- Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er svært fornøyd med at det er besluttet trasé på delstrekning 4. Dermed er trasé besluttet for hele Ringeriksbanen og E16. Vi kan nå konsentrere vårt plan- og utredningsarbeid om den besluttede traséen. Beslutningen bidrar sterkt til rask framdrift for prosjektet, sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen.

-Ny transporthverdag
Med denne avgjørelsen ligger alt til rette for å holde full framdrift i planlegging og senere bygging av E16 og Ringeriksbanen fram til Hønbefoss, sier samferdselsminister Ketil Solvik - Olsen. For folk og næringsliv blir det en ny transporthverdag når prosjektene står ferdige, sier han.

- Nå starter arbeidet med statlig reguleringsplan, og vil vil legge vekt på god dialog med kommunene i arbeidet framover, sier kommunal - og moderinseringsminister Jan Tore Sanner.

Her er regjeringens pressemelding om trasévalget.

- Det er også viktig at det er avklart at veistrekningen E16 Skaret-Høgkastet vil være et rent vegprosjekt med Hole kommune som planmyndighet, mens det øvrige vil være et fellesprosjekt for vei og bane med statlig plan, avslutter Klokkersveen.