Transportkomiteen vil legge bort Åsa-linja for Ringeriksbanen

En enstemmig Transport- og kommunikasjonskomité på Stortinget vil oppheve vedtaket fra 2002 om at Ringeriksbanen skal planlegges etter Åsa-linja. Dette er tråd med anbefalinger fra både Regjeringen, Jernbaneverket og Statens vegvesen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.


Det var i 2002 at Stortinget vedtok at videre planlegging av Ringeriksbanen skulle etter den da aktuelle traseen vi Åsa. Senere utredninger og ønske om samordning av prosjektene for ny E16 og Ringeriksbanen har ført til at Jernbaneverket og Statens vegvesen i november 2014 anbefalte at Åsa-traseen ble lagt bort. Regjeringen fremmet nå i vår en sak om opphevelse av Åsa-vedtaket for Stortinget og en enstemmig Transportkomite støtter dette i sin innstilling.

Endelig vedtak i saken ventes om kort tid.

Les komitéinnstillingen her.

Jernbaneverket og Statens vegvesen anbefaler traseen over Kroksund med Stasjon på Sundvollen for Ringeriksbanen.