Ramsar-sekretariatet til Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem

2.-3. juli vil Ramsar-sekretariatet besøke området i Ringerike og Hole der det planlegges ny veg og jernbane.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Ramsar-konvensjonen er en internasjonal avtale for bevaring og bærekraftig bruk av våtmarker av internasjonal betydning. Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem fikk Ramsar-status i 1996. I forbindelse med at det nå planlegges veg og jernbane gjennom området, kommer representanter for Ramsar-sekretariatet på besøk for å gjøre seg bedre kjent med naturverdiene og veg- og jernbanetraseene. De ønsker også å møte offentlige etater, organisasjoner og enkeltpersoner i lokalmiljøet som har engasjert seg i saken. 

Besøket finner sted 2. og 3. juli. Se vedlagte kunngjøring og brev fra Fylkesmannen i Buskerud for mer informasjon.