Lederteamet til Ringeriksbanen og E16 på plass

Det legges opp til byggestart i 2019 og åpning i 2024 for Ringeriksbanen og E16. Nå er teamet som skal lede planlegging og utbygging av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 ansatt i Jernbaneverket. Utover året vil prosjektorganisasjonen vokse videre, og trolig være 25-30 personer ved årets slutt.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Lederteamet består av:

  • Morten Klokkersveen (48), Prosjektdirektør, kommer fra Jernbaneverket, med erfaring fra Statens vegvesen
  • Hilde Bekier-Larssen (46), Leder for økonomi og prosjektkontroll, kommer fra Statkraft, med erfaring fra bl.a. SN Power, Hilti, McKinsey og Schlumberger
  • Natalia Bakken (39), Leder for kontrakt og anskaffelser, kommer fra GE Oil & Gas, med erfaring fra Aker og Kværner
  • Terje Andreas Vik (54), Leder for anleggs- og jernbaneteknikk, kommer fra Multiconsult, med erfaring fra bl.a. Baneservice, PEAB, Forsvaret og Statens vegvesen
  • Knut Sørgaard (60), Leder planprosesser og samfunnskontakt, kommer fra Statens vegvesen, med erfaring fra bl.a. NVE, Statsbygg, Asplan Viak, fylke og kommune

Klokkersveen startet som prosjektdirektør 1. mars, Vik starter 17. mars, mens de øvrige vil tiltre sine stillinger utover våren.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven sammen med så mange dyktige personer, og ser fram til å skape et godt og slagkraftig lag. Oppgavene står i kø, og det er veldig mye som skal på plass i løpet av kort tid. Ambisjonen om byggestart i 2019 og åpning i 2024 er motiverende og vil kreve mye av oss, omgivelsene og myndighetene. - Dette blir spennende! sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen.

- Jeg er svært tilfreds med at lederteamet nå er på plass, og at vi har lykkes med å sette sammen et tverrfaglig team med svært relevant erfaringsbakgrunn. Her er flere ingeniører og realister, solid kommersiell kompetanse, og relevant miljøfaglig bakgrunn. Det er tung erfaring fra alle nesten alle relevante roller i et så omfattende prosjekt, både som byggherre, rådgiver, entreprenør og ulike myndighetsroller. Det har vært stor interesse for stillingene, og det er tydelig at mange har vært tiltrukket av muligheten til å bygge et prosjektteam fra starten, – og samtidig sikte mot gjennomføringen av et av landets mest spennende prosjekter, sier assisterende jernbanedirektør Gunnar G. Løvås.
Ringeriksbanen og E16 skal planlegges for byggestart i 2019, med ferdigstillelse i 2024. (Illustrasjon: Statens vegvesen/Jernbaneverket)