Informasjonsstand på Ringeriksdagen

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 var til stede med egen stand under Ringeriksdagen. Strålende høstvær la en flott ramme rundt arrangementet, som foregikk på torget i Hønefoss første helgen i september.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det var mange som benyttet anledningen til å stikke innom fellesprosjektets stand. Medarbeidere fra Jernbaneverket besvarte villig spørsmål og informerte om status i det pågående planarbeidet.
- Vi er glade for den store interessen for Ringeriksbanen og utbyggingen av E16. Det var flere som stilte spørsmål og kom med nyttige innspill, forteller Knut Sørgaard, leder for det pågående planarbeidet.

Tilgjengelighet er viktig
- Vi ønsker å være tilstede på arrangementer tilsvarende Ringeriksdagen. Planleggingen av Ringeriksbanen og E16 engasjerer innbyggerne i kommunene Bærum, Hole og Ringerike. Det er derfor en prioritert aktivitet fra prosjektets side å være tilgjengelig og svare på spørsmål fra publikum. Da er arenaer som Ringeriksdagen et godt eksempel på en fin møteplass, understreker Sørgaard.

Dialog: Leder for planprosesser og samfunnskontakt Knut Sørgaard (til høyre) var en av medarbeiderne fra Jernbaneverket som informerte om den planlagte vei- og jernbanetraseen. 

Standsaktiviteter: I tillegg til å delta i spørrekonkurranse var det mulig for publikum å se og ta på en ca. 4000 år gammel flintdolk funnet på Kroksund. Det var arkeolog Lotte Carrasco som viste frem det sjeldne arkeologiske funnet. Mer informasjon om funnet ligger på Buskerud fylkeskommunes hjemmeside http://www.bfk.no/Nyheter/Kulturminnevern/4000-ar-gammel-flintdolk-funnet-i-Hole/