Fellesprosjektet møtte Regionrådet for Hallingdal

Torsdag 5. januar møtte Fellesprosjektet ordførerne i Hallingdal, som har organisert seg i et felles regionråd.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Fellesprosjektet møtte Regionrådet for Hallingdal. Fra venstre: Prosjektdirektør  Morten Klokkersveen, ordfører Petter Rukke (Hol), ordfører Heidi Granli (Gol), daglig leder i Regionrådet Knut Arne Gurigard, ordfører Tor Egil Buøen (Flå), ordfører Solveig Vestenfor (Ål), leder for planprosesser og samfunnskontakt Knut Sørgaard.  Ordfører Tore Haraldset i Nes var ikke tilstede da bildet ble tatt

Bakgrunnen for møtet var Regionrådets engasjement for Bergensbanen. Gjennom mange år har rådet vært en pådriver for at Ringeriksbanen skal bli en realitet. For Hallingdal vil Ringeriksbanen bety om lag en time kortere togreise til og fra Oslo. Reisetiden mellom Oslo S og Gol vil bli ca. to timer. Et raskere og sikrere vegsamband er selvsagt også viktig for regionen.

Fellesprosjektet ble omtalt som den viktigste saken for Hallingdal nå. Prosjektet presenterte hvor vi står i planarbeidet, både med tanke på framdrift og ulike fysiske løsninger. Spørrelysten og engasjementet blant ordførerne var stor. Bergensbanen har stor betydning for Hallingdal, og regionen har som en av få distriktsregioner på Østlandet hatt en sammenhengende vekst i nyere tid. Reiseliv er en sentral næring for Hallingdal, og Regionrådet pekte på muligheten for at en større andel av turistene kan nytte tog i framtida. 

Ringeriksbanen har en viktig funksjon utover å knytte Oslo og Ringerike tettere sammen. Det er anslått at 2/3 av togpassasjerene på Ringeriksbanen skal vest for Hønefoss. Slik har Ringeriksbanen en nasjonal funksjon for å knytte øst og vest tettere sammen.

Regionrådet har i lang tid vært en pådriver for Ringeriksbanen og ny E16 mellom Sandvika og Hønefoss. I tillegg til kortere reisetid, er Regionrådet opptatt av økt frekvens på Bergensbanen. Flere togavganger vil gi mer fleksibilitet for de reisende, og slik gjøre valg av tog mer attraktivt.