Åpne møter og åpne kontordager i november og desember

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 inviterer til åpne møter. Her vil planprogrammet bli presentert og det vil bli anledning til å stille spørsmål.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Fellesprosjektet inviterer til åpne møter i Bærum, Hole og Ringerike. Bildet er tatt i august da prosjektet arrangerte åpne planverksteder.

Møtene er åpne for alle. Det er ikke nødvendig med påmelding.

  • Bærum: Skui grendehus 21.november 2016, klokken 18:30
  • Ringerike: Klækken Hotel 29. november 2016, klokken 18:30
  • Hole: Sundvolden Hotel 06. desember 2016, klokken 18:30

Åpne kontordager
For deg som ønsker en egen samtale med planleggere og grunnerverver i prosjektet arrangeres det åpen kontordag kl. 14:00-20:00. I dette tidsrommet er det satt av tid til å snakke med den enkelte grunneier. Lag, foreninger, borettslag etc. kan avtale tidspunkt for samtale. Kontakt kommunikasjonsrådgiver Liv Bjørge på epost: liv.bjorge@jbv.no 

  • Bærum: 22. november, klokken 14:00-20:00, Kommunegården i Sandvika, møterom 2
  • Ringerike: 30. november, klokken 14:00-20:00, Paviljong ved rådhuset
  • Hole: 7. desember, klokken 14:00-20:00, Herredshuset