NTP 2014-2023: Regjeringen vil ha dobbeltspor Bergen-Arna og Ringeriksbanen

I kommende Nasjonal transportplan setter regjeringen av 5,2 milliarder kroner til utvikling av Bergensbanen. Dette innebærer at det i NTP-perioden 2014-2023 blir bygging av dobbeltspor mellom Bergen og Arna og oppstart på Ringeriksbanen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

3,2 milliarder settes av til dobbeltspor mellom Bergen og Arna. I tillegg skal det brukes penger på å ruste opp Vossebanen. I statsbudsjettet for 2013 ble bevilget 50 millioner for oppstart av tunnelen gjennom Ulriken.

Illustrasjon: Ringeriksbanen ved Skaret.1,5 milliarder settes av til Ringeriksbanen. Mulig byggestart på den lenge omtalte jernbanestrekningen mellom Sandvika og Hønefoss blir i planperiodens andre del, i 2018.

Opprustingen av Vossebanen vil, i følge regjeringen, komme i siste del av planperioden. Her settes det av 600 millioner kroner.