Skarnes stasjon

Skarnes stasjon skal moderniseres med nye plattformer og publikumsarealer samt undergang under sporene. I tillegg skal strømforsyningsanlegget og sporene på stasjonen oppgraderes.

Skarnes st. (Foto 2015: Njål Svingheim, Jernbaneverket)
Planlegging
200
mill.
Prosjektet har en styringsramme på 200 millioner kroner
2
år
Anleggsarbeidene skal pågå i 2 år
2015
2016
2017
  • Starte arbeid med detaljplan våren 2015
  • Hovedplan godkjent
  • Anleggsarbeidene starter i juni 2016
  • Skarnes stasjon skal etter planen være ferdig modernisert i september 2017