Støyende arbeid Moi stasjon

I forbindelse med at Bane NOR bygger nytt strømforsyningsanlegg på Sørlandsbanen vil det i helgene 25. - 26. mars og 1. - 2. april bli utført støyende arbeid på Moi stasjon. Vi beklager ulempene dette kan medføre for de nærmeste naboene.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Arbeidet begynner begge lørdagene kl. 15:00 og avsluttes 21:00. På søndagene starter arbeidet kl. 07:00 og går fram til 11:15. Søndag 2. april vil det i tillegg bli arbeidet fra ca 12:15 til 13:25. 
Arbeidet krever tilgang til sporet og utføres om nettene og i helgene for at togtrafikken skal bli fortsyrret minst mulig.

Hva slags arbeid gjennomføres ?
Den første helgen brukes gravemaskin til utkjøring av masse, det skal kappes gjerde og betongsåle og legges sprøytebetong.
Den andre helgen skal et boretog sette ned  og gyse fundamenter til nye master for strømforsyning og arbeidet er dessverre svært støyende. Støyen er beregnt til å ligge rundt 100 desibel på selve anleggstedet. Det bores ca . 90 minutter på hvert sted før man forflytter seg videre. Det skal bores 7 punkter på en strekning på 500 meter. Det brukes også gravemaskin