Nytt kontaktledningsanlegg Kristiansand - Egersund

Bane NOR bytter ut gammel kontaktledning og monterer samtidig et nytt system med automatiske transformatorstasjoner på strekningen Kristansand - Egersund. Mellom Moi og Egersund skal også de gamle tremastene byttes ut.

Resultatet er større driftssikkerhet og mulighet for å kjøre flere og lengre tog. Ikke minst er dette viktig for tunge godsstog. I dag er det begrensinger på trekkvekt på Sørlandsbanen vest for Kristiansand. 

Bygging
156
km
Strekning som skal fornyes
90
Antall tunneler på strekningen
22
Automatiske transformatorstasjoner
637
mill.
Kostnad
2016
2018
2020
  • Boring av mastefundament Moi - Egersund
  • Ny strømforsyngsanlegg ferdig Moi - Egersund
  • Hele strekningen står ferdig