Siste video fra FATC

Se vår rykende ferske video om bygging av føringsveier på Hovedbanen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

På strekningen Jessheim – Eidsvoll oppgraderes signalsystemet til fullt utrustet automatisk hastighetsovervåkning (FATC). Systemet gir Jernbaneverket muligheten til å overvåke togenes hastighet og automatisk bremse toget dersom hastigheten er for høy.
Oppgraderingen av signalsystemet på strekningen skal være ferdig utført innen utgangen av 2016.

Filmen viser byggingen av føringsveier før kabler til FATC kan legges på strekningen. Føringsveier er kabelgater og fysiske installasjoner ved siden av jernbanesporet. I kabelgatene legges det kabler til systemene som brukes til å styre trafikken og drifte jernbanen.