Hvor jobber vi nå?

Her finner du all informasjon om hvor Jernbaneverket jobber med prosjektet FATC Hovedbanen på strekningen mellom Jessheim og Eidsvoll.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Etableringen av fullt utrustet automatisk hastighetsovervåkning (FATC) er nå fullført på Hovedbanen mellom Jessheim og Eidsvoll. FATC-systemet gir Jernbaneverket muligheten til å overvåke togenes hastighet og automatisk bremse toget dersom hastigheten er for høy.

Oppgraderingen av signalsystemet på strekningen ble ferdig utført søndag 27. november og anlegget ble satt i drift med ordinær togtrafikk mandag den 28. november 2016.