FATC Hovedbanen signerer kontrakt med Infranord Norge

Jernbaneverket har inngått kontrakt med Infranord Norge AS for signalentreprise med utbygging av FATC på Hovedbanen mellom Jessheim og Eidsvoll.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Mandag signerte Jernbaneverket og Infranord Norge AS en kontrakt for utbygging av FATC mellom Jessheim og Eidsvoll. Kontrakten er en utførelsesentreprise og har en verdi på 17,5 millioner kroner.

– Kontrakten er viktig for Infranord fordi vi ønsker å satse og vokse enda mer på det norske markedet inkludert på fagfeltet signal. Vi har frem til nå hatt hovedfokus på spor og kontaktledning, men vi ser at det kommer mye signalarbeider i årene fremover, sier Thomas Holm, prosjektleder i Infranord.

Prosjektlederen forteller at Infranord tidligere har utført signalarbeider i Norge i forbindelse med totalentrepriser med et godt resultat, men dette prosjektet er det første store oppdraget for Infranords signalavdeling i Norge som er under oppbygging.

– Vi ser frem mot et godt samarbeid og håper Jernbaneverket blir fornøyd med vår innsats, sier Holm.

Infranord starter opp arbeidene i august og skal jobbe frem mot ferdigstillelse til totalbruddet i november i år.

– Dette prosjektet er viktig for Jernbaneverket og vi har en stram fremdrift for å kunne sette anlegget i drift i høst. Det er derfor avgjørende at entreprenøren planlegger arbeidet godt og utnytter de disponible tidene mest mulig optimalt. For å lykkes er det viktig å få til en god samhandling med alle aktørene i prosjektet, sier Karstein Søreide, prosjektsjef i Jernbaneverket.

SIGNALKONTRAKT FATC: Prosjektleder Thomas Holm i Infranord (t.v.) og Prosjektsjef Karstein Søreide i Jernbaneverket (t.h.) gratulerer hverandre med signering av kontrakt. Foto: Espen Sare/Jernbaneverket.

FATC bygges ut på Hovedbanen

Prosjektet med utbygging av FATC på Hovedbanen mellom Jessheim og Eidsvoll har flere faser. Den ene handler om etablering av nye føringsveier. Byggingen av disse kabelkanalene er godt i gang og gjennomføres av Eltel.

Den andre fasen med signaltekniske arbeider, altså selve oppgraderingen til FATC, skal Infranord utføre. FATC står for “Full automatisk togkontroll” som innebærer overvåking av togenes hastighet i tillegg til forbikjøring av rødt lys. Sikringsanlegget på Hovedbanen er relebasert og av typen NSI-63. Ved Langeland og Eidsvoll er det grensesnitt mot SIMIS-C, men dette blir håndtert utenfor denne kontrakten.

Infranord må ha full oversikt på kabler, releer, baliser og signalteknisk utstyr som skal bli implementert i det nye systemet. Kontrakten som i dag ble signert mellom Jernbaneverket og Infranord var i forbindelse med disse arbeidene.

FORNØYD: Prosjektleder Gisle Melkild Hustavnes er fornøyd med at kontrakten med Infranord er på plass og ser frem til arbeidet fremover. Foto: Espen Sare/Jernbaneverket.

– Vi er fornøyde med å komme i mål med kontrahering av signalentreprisen og ser nå frem til et godt samarbeid med Infranord, sier Gisle Melkild Hustavnes, prosjektleder for FATC Hovedbanen mellom Jessheim og Eidsvoll.

Partene koordinerer og planlegger byggestart fremover. Det tas sikte på oppstart i august 2016.
Signalarbeidene skal ferdigstilles innen utgangen av 2016. Da vil Hovedbanen nord for Lillestrøm ha fått den signaltekniske oppgraderingen i henhold til Jernbaneverkets overordnede plan for utbygging av FATC på det norske jernbanenettet.