Hovedarbeider

Hovedarbeidene ved Follobanens innføring til Oslo S starter i 2016, og skal være ferdigstilt mot slutten av 2021.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Illustrasjon av hvordan det ferdige anlegget inn mot Oslo S vil se ut når Follobanen og Østfoldbanen står ferdig i 2021Arbeidene i området fra Oslo S til Ekebergåsen er delt inn i to totalkontrakter. Den første, som omfatter grunnarbeider og bygging av konstruksjoner, undertegnes etter planen i desember 2015. Den andre kontrakten, som gjelder jernbanetekniske arbeider, blir inngått ut i løpet av 2016.

Grunnarbeider og bygging av konstruksjoner starter opp i første kvartal 2016, og sluttføres i løpet av 2020. Jernbanetekniske arbeider vil foregå parallelt med disse arbeidene i siste del av perioden.

Store byggearbeider
De største arbeidene ved denne delen av Follobanen blir byggingen av en ca. 600 meter lang betongtunnel, som vil strekke seg fra Bispegata i nord til Ekebergåsen i sør. Både Follobanen og Østfoldbanen skal gå gjennom denne betongtunnelen. Det skal også bygges flere mindre betongkonstruksjoner nord for Bispegata og et teknisk bygg. I tillegg skal innslaget til Follobanens lange tunnel, under dagens trasé til Østfoldbanen og Mosseveien ved Loenga, skal klargjøres.

I hele området mellom Oslo S og Ekebergåsen er det mye leire og utfordringer med ustabil grunn.
Store ressurser blir brukt på å stabilisere grunnen før byggearbeidene starter opp. De viktigste tiltakene er kalk-sement stabilisering og spunting (lange stålplater som vibreres eller slås ned i bakken). Tiltakene stabiliserer grunnen der byggearbeidene skal utføres og hindrer samtidig endringer i grunnforholdene ved bygninger i nærområdet.

Mot slutten av 2016 begynner arbeidene i og rett ved Bispegata. Den den eksisterende broen i Bispegata er for smal, og det er nødvendig å rive denne for å gi plass til nye jernbanespor. Den lange betongtunnelen vil derfor bli bygget under Bispegata og veien blir lagt om når disse arbeidene pågår. Bispegata vil være åpen for normal trafikk gjennom hele byggeperioden. Når den nye Bispegata står ferdig i 2018 vil den være tilrettelagt for legging av trikkespor og sammenkobling til trikkesporene i Dronning Eufemias gate.

Tilkobling til Oslo S
Etter hvert som konstruksjonene er ferdigstilt står de jernbanetekniske arbeidene for tur. Disse arbeidene inkluderer blant annet bygging av spor, kontaktledningsanlegg, og elkraftforsyningsanlegg i tillegg til signalanlegg. Tilkoblingen til spor og eksisterende systemer på Oslo S er svært komplisert og i mange tilfeller avhengig av at togene ikke går. Follobaneprosjektet er likevel planlagt slik at det blir så få stans i trafikken som overhode mulig.