Forberedende arbeider

Ved Oslo S har det pågått forberedende arbeider siden 2013. Området er nå stort sett tilrettelagt for hovedarbeidene som starter opp i 2016.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Bro heises på plass på Loenga. Follobanen skal gå under traséen til Østfoldbanen og togene på Østfoldbanen skal på en bro over byggegropen.
De siste forberedende arbeidene ved Oslo S starter opp i august 2015 og pågår fram til juni 2016. Mot slutten av denne perioden vil disse arbeidene overlapp mot hovedarbeidene, som starter opp i starten av 2016.

Opprydding og tilrettelegging
I 2013 ble store mengder kabler flyttet slik at togtrafikken fortsatt kan kjøre mens anleggsarbeidene pågår. I tillegg ble det store bygget i Bispegata 12, på folkemunne kalt Borgen, revet for å gi plass til nye spor til både Follobanen og Østfoldbanen.

I 2014 er det gjennomført gravearbeider for å tilrettelegge for spunting (lange stålplater som vibreres eller slås ned i grunnen for å stabilisere grunnen) i området ved Klypen/Middelalderparken. På Loenga skal den fremtidige traséen til Follobanen gå under traséen til Østfoldbanen. For å tilrettelegge slik at togene kan gå som normalt gjennom hele byggeperioden, ble det bygget en midlertidig bro på Loenga for både inn- og utgående spor på Østfoldbanen.
Les mer og se video av broen som heises på plass i denne artikkelen.

I august 2015 starter arbeidet med å bygge en stor tunnel for kabler. Denne vil være nedgravd og ligge langs Trelastgata og under fremtidig trasé for Follobanen inn mot Oslo S. Det er også planlagt å rive to hus rett nord for Bispegata og gjøre jernbanetekniske arbeider på Loenga.

Utbedringer
Jernbaneverket utfører bygningstekniske tiltak på seks bygninger ved anleggsområdet. Dette er bygninger som i ekstra stor grad blir berørt av støy og rystelser under byggeperioden. Tiltakene er i hovedsak utskifting av vinduer og ventiler og fasadetiltak. Blant annet blir det fasadetiltak på bygningen i Bispegata 16 der anleggsarbeidene vil foregå helt inntil huset.

Funn av skjeletter ved Saksegaarden sommer 2014Arkeologiske utgravinger
Follobanen skal gå gjennom det kulturhistorisk viktige området som kan betegnes som «Oslos vugge». I dette området blir det gjennomført omfattende arkeologiske utgravinger i samarbeid med Riksantikvaren og NIKU. Utgravingene vil pågå gjennom hele Follobanens anleggsperiode og over et stort område.
- Vi har et godt samarbeid med arkeologene og har tatt høyde for viktige arkeologiske utgravinger i Middelalderparken når det gjelder fremdriftsplaner og budsjett, sier Follobanens prosjektdirektør Erik Smith.

Mange interessante funn er allerede gjort. Blant annet er det avdekket en vollgrav rundt den gamle kongsgården på Sørenga og nesten 120 graver som tilhørte Nikolaikirkens kirkegård.
Les mer om gravfunnet og se filmen Follobanen møter middelalderen.