Oslo S: Startskuddet går på sensommeren

I august starter de første hoved-arbeidene for Follobanen ved Oslo S opp. Dette er startskuddet for en ny periode for arbeider i Gamlebyen, som vil vare fram til 2021.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Arbeidsområdet nord for Bispegata sett fra Oslo S. Foto: Jernbaneverket.Etter planen skal den første kontrakten signeres i juni og arbeidene skal starte opp i starten av august i år.

Arbeider i 2015
Arbeidene i 2015 vil skje på jernbane-områdene på Loenga og rett ved Bispegata. Følgende arbeider skal gjennomføres:

  • Riving av jernbaneteknisk infrastruktur på Loenga og ved Bispegata
  • Gravearbeider og nedlegging av rør på Loenga
  • Nord for Bispegata vil det fra august og til mars 2016 bli gjennomført gravearbeider, spunting, bygging av tunnel for føring av kabler og riving av oljetanker og to hus
  • Arkeologiske utgravinger vil fortsette ved Bispegata

Arbeidene ved Bispegata vil innebære perioder med støy for de nærmeste omgivelsene. Fordi dette området brukes til parkering av tog på dagtid i ukedagene, må arbeider gjøres på kveldstid og i helger. Jernbaneverket samarbeider tett med Helseetaten i Oslo kommune for å tilrettelegge arbeidet slik at ulempene blir så små som mulig. Alle naboer i området vil bli varslet om arbeidene i god tid før oppstart.

Arkeologiske utgravinger
Follobanen skal gå gjennom det kulturhistorisk viktige området som kan kalles ’Oslos vugge’. Jernbaneverkets arbeider i dette området skjer i tett samarbeid med Riksantikvaren. Det er gjennomført omfattende arkeologiske utgravinger, og mange interessante funn er gjort. Blant annet er det avdekket nesten 120 graver som tilhører Nikolaikirkens kirkegård. De arkeologiske utgravingene vil fortsette i 2015, og vil pågå parallelt med Follobanens arbeider gjennom hele anleggsperioden.