Tidsplan for Borgen og Follobanen

Follobaneprosjektet har varslet leietakere i bygningen Borgen i Gamlebyen om at leiekontraktene opphører 15. september. Sporene til den nye Follobanen og inngående Østfoldbane planlegges under tomten der Borgen står. Follobanen tilbyr praktisk hjelp ved utflytting.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Flere traséer er vurdert, men den som er valgt er den flere parter, inkludert Riksantikvaren, mener er best for viktige kulturminner og for sikker togtrafikk. Dersom rivearbeidet blir utsatt, vil det påvirke de neste fasene av prosjektet slik at en rekke arbeider blir forskjøvet i tid. Da er det fare for at det nye togtilbudet ikke blir ferdig i tide.

Forslaget til reguleringsplan er nå ute til høring. Når det gjelder Borgen er bygget tidligere regulert for riving i reguleringsplan for Bjørvika. Follobanen understreker i informasjonsmøter at Jernbaneverkets samfunnsoppgave er å planlegge byggingen i tidsfaser for å bli ferdig i 2019. Riving av Borgen er dessverre en viktig del av disse planene.

Follobaneprosjektet sendte den formelle søknaden om riving av Borgen til Oslo kommune 10.9. 2012. Prosjektet har ventet på uttalelsene fra en rekke instanser før søknaden kunne sendes.

Borgen: Tidsplan og oppgaver for JBV for å få Follobanen ferdig i tide
1.9-15.9 2012
- Jernbaneverket overtok Borgen 1.juli og forlenget leiekontrakter til 15. september.
- Utflytting er varslet i god tid.
- Frem til 15.9 hjelper Follobanen gjerne til med praktiske saker.

1.11 – 31.12 2012
- Kontakt signeres med entreprenør.
- Entreprenør tar over og gjør sine forberedelser praktisk og teknisk, blant etablering av rigg.
- Sikkerhets- tiltak gjennomgås før riving.

1.1 2013 – 31.12 2013
- Borgen og fire andre bygg rives for å gi plass til bane og senere utvidet parkanlegg i Middelalderparken.
- Riving av Borgen igangsettes etter planen i januar.
- I løpet av 2013 og deler av 2014 er det tidsmessig og budsjettmessig mulighet til å få gjort denne og andre store forberedelser.
- Forberedende arbeid for bygging inn mot Oslo S og inn mot det som blir Norges lengste jernbanetunnel.
- Dette omfatter blant annet. omlegging av en stor mengde kabler, graving for å kartlegge kulturlag og grunn som kan være forurenset. 
- Dersom arbeidet utsettes går det ut over neste fase av tidsplanen.

2014 - 2018
- Hovedarbeider for Follobanen pågår.
- Viktig at arbeidet ved Oslo S (innerste del av intercity-utbyggingen) forberedes tidlig (fra og med 2013).
- Omfattende arbeid inn mot Oslo S og mot tunnelen.
- Mye trafikk går mens det bygges for fullt.

2019
- Follobanens anlegg er etter planen ferdig i 2019.