Implenia og Omega inn på Follobanen

Jernbaneverket har denne uken signert kontrakter for Follobanen. Implenia Norge AS har fått på kontrakt forberedende arbeider ved Oslo S og Omega for ferdigstillelsessystem.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Implenia skal gjennomføre de første forberedende anleggsarbeidene ved Oslo S og Omega skal sikre at kvaliteten til jernbanen som skal bygges er tilfredsstillende. Arbeidene med Follobanen begynner våren 2013 og teknisk anlegg ferdigstilles høsten 2019.

Omfattende forberedende arbeiderSignerer kontrakt: Geir Nordbø Direktør region Øst i Implenia og Erik Smith Prosjektdiektør i Follobanen.

Jernbaneverket starter i år opp med forberedende anleggsarbeider for Follobanen både ved Oslo S, på Åsland og i Ski. De forskjellige forberedende arbeidene vil fortsette helt fram til oppstart for hovedarbeidene i 2014.

Kontrakten mellom Jernbaneverket og Implenia har en verdi på 56,6 millioner kroner, og omfatter arbeider i området ved Middelalderparken og Loenga i Gamlebyen. Arbeidene, som begynner i april 2013 og avsluttes høsten 2013, omfatter blant annet:

  • ombygning av spor og kabelkanaler på Loenga og Sjursøya
  • fundamenter for midlertidige bruer på Østfoldbanen
  • graving for arkeologiske undersøkelser syd for Bispegata
  • kabelomlegning for blant annet signal, tele, sterkstrøm

- Vi er glade for å ha Implenia med på laget. Det er en entreprenør med stor kunnskap og lang erfaring fra lignende jobber, sier Jan Vormeland, Leder for anskaffelser på Follobanen.

Sommerens arbeider ved Oslo S og i Gamlebyen vil berøre togtrafikken på Østfoldbanen, som blir stengt i uke 30 og 31 i sommer (fra 22. juli til 4. august), og tre helger 27.-28. april (36 timer), 25.-26. mai (36 timer) og 8.-9. juni (24 timer).

Sikring av kvalitetRoger Arnesen Avdelingsleder i Oslo for Omega og Thien Hai Huynh Kontraktsrådgiver i Follobaneprosjektet med den signerte kontrakten.Jernbaneverket har inngått en kontrakt med Omega om fullføringssystem, som over hele prosjektperioden er verdt et to sifferet millionbeløp. Omega fullføringssystem, Pims Completion Management, bidrar til kontroll og sikring at alle arbeider som blir utfør på Follobanen er ifølge de planer som er lagt, og at de holder den nødvendige kvaliteten.

- Dette er en strategisk viktig kontrakt for gjennomføring og ferdigstillelse av prosjektet, sier Vormeland. Videre påpeker han at Omega vil sikre at den ferdige Follobanen holder den kvalitet og levetid som er forventet på slike anlegg.

- Vi gleder oss veldig til å jobbe sammen med Jernbaneverket på et så utfordrende prosjekt som Follobanen. Samferdselssektoren er en ny bransje for Omega og vi håper at både Omega og Jernbaneverket kan lære av hverandre gjennom dette prosjektet, sier Roger Arnesen, avdelingsleder for Omega i Oslo.

Follobanen er Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid og vil gi økt kapasitet, kortere reisetid og bedre punktlighet på en av Norges tettest trafikkerte strekninger. Etter utbyggingen blir det mulig å kjøre tog mellom Oslo og Ski på 11 minutter. Follobanen får Norges lengste jernbanetunnel på 19,5 km og blir den første jernbanetunnelen i Norge med to separate løp.