Follobanen startklar i Oslo

På nyåret starter de første fysiske arbeidene i Oslo ved utbyggingen av det nye dobbeltsporet Oslo-Ski. I januar signeres den første, av i alt tre kontrakter, for forberedende arbeider ved Oslo S og i Gamlebyen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket har allerede satt i gang noen mindre arbeider ved Oslo S, men det er i 2013 de større arbeidene starter opp. Først ut er rivingen av fire bygninger, samt skinner, sviller og ledningsmaster i området ved Middelalderparken. Dette er forberedende arbeider som skal rydde plass og klargjøre for hovedarbeidene. Hovedarbeidene starter opp sommeren 2014, og utbyggingen av Follobanen skal etter planen være ferdig ved utgangen av 2019.

Omfattende
I alt skal tre kontrakter inngås for forberedende arbeid på strekningen fra Ekebergåsen og inn til Oslo S. Disse arbeidene er omfattende og innebærer blant annet:
• riving av fire bygninger og jernbaneinstallasjoner i området ved Middelalderparken
• arkeologiske utgravinger i Middelalderparken
• spunting og graving mellom Oslo S og Loenga
• bygging av midlertidig bru for Østfoldbanen og Mosseveien
• jernbanetekniske arbeider som blant annet inkluderer provisorisk flytting av kabler og skinner

Folk i området vil merke de forskjellige arbeidene i ulik grad. Uansett skal hensynet til omgivelsene ha høy prioritet for Follobaneprosjektet.

Noe støy
Beboere i området vil stort sett merke arbeidene i form av støy. Dette gjelder særlig ved grave- og spuntearbeider* i månedsskiftet juli-august. Tiltak for å redusere belastningen vil bli satt inn, og regler for støy og arbeidstid skal bli fulgt.
(*Spunting = stålvegger som slås ned i løsmasser forut for gravearbeider, for å hindre at massene raser ut)

Reisende med Østfoldbanen vil i hovedsak bli berørt ved at buss vil erstatte tog i noen perioder. Dette gjelder i kortere perioder på opp til 36 timer i tre helger i løpet av våren. Det vil også bli et lengre trafikkbrudd på to uker i månedsskiftet juli-august. Follobaneprosjektet skal passe på å gi god informasjon om trafikkbruddene og om alternativ transport og vil varsle dette i god til før gjennomføringen.

Når Follobanen står ferdig
Arbeidene ved Oslo S og i Gamlebyen er første del av utbyggingen av Follobanen. Follobanen vil gi et mer effektivt og bærekraftig transportsystem inn og ut av Oslo S og en utvikling av togtilbudet på Østfoldbanen. Blant annet vil passasjerer mellom Oslo og Ski vil få halvert sin reisetid og beregninger viser en økning på 11 000 flere kollektivreisende per døgn i Oslo-området.

Den nye Follobanen, som er innerste del av Intercity-utbyggingen, skal gå i en betongtunnel under Middelalderparken før den går inn i en tunnel under Ekebergåsen. Dette gir også grunnlag for vern og utvikling av Middelalderparken.  Parkområdet vil bli nesten dobbelt så stor som i dag og kulturvernet blir styrket.