Avtale inngått med Øyafestivalen

Øyafestivalen og Follobanen har avtalt at festivalen gratis kan bruke en del av jernbanens område i Gamlebyen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Foto: Erik F. Brandsborg / Aktiv i Oslo

 – Øyafestivalen i Oslo er viktig for mange og Jernbaneverket ønsker å samarbeide, sier Follobanens prosjektsjef Anne Kathrine Kalager.

Avtalen mellom Øyafestivalen og Follobanen, gjelder for festivalperioden 1. august til 15. august i år. Det er uteområdet ved bygningen Borgen som dermed kan være del av Øyafestivalen også i år. Avtalen gjelder blant annet for parkeringsplasser og grøntarealer.

Gammel og ny kultur
Jernbaneverket Utbygging har kjøpt den gamle, store bygningen Borgen fra ROM Eiendom og tar over 1.juli. Borgen skal rives fordi den nye sportraseen for dobbeltspor Oslo S - Ski går gjennom bygget. Det er vurdert ulike løsninger for bygging av den nye Follobanen i dette området. Den løsningen Jernbaneverket nå har, med 4 spor i det som kalles “Klypen”, er den løsningene flere parter, også Riksantikvaren, mener gir minst konflikter i forhold til viktige kulturminner og god togtrafikk inn og ut av travle Oslo S. Jernbaneverket skal forberede rivingen i høst/vinter og selve rivingen skjer etter planen i januar. Riksantikvaren skal nå uttale seg om rivingen før Jernbaneverket formelt kan sende inn rivesøknad.

- Vi bygger nytt dobbeltspor for å gi en bedre togtilbud og en bedre hverdag for passasjerene, men jernbaneutbygging vil selvsagt også gi ulemper for noen. Derfor er det ekstra viktig for Jernbaneverket å ta samfunnshensyn og samarbeide med omgivelsene, sier prosjektsjef Kalager.

Øyafestivalen er en årlig pop- og rockefestival som arrangeres i Middelalderparken i Oslo. Den er særlig kjent for å løfte frem nye, norske artister.

Om Borgen og rivningsarbeidet:

  • Jernbaneverket arbeider med rivningsprosessen. Det kreves en uttalelse/tillatelse fra Riksantikvaren før JBV kan sende rivesøknad til Oslo Kommune. JBV sendte brev til Riksantikvaren om rivingen av “Borgen” første uken av juni.
  • Det er sendt ut nabovarsel om riving og frist for innspill fra naboer var 1. 6. 2012
  • JBV har mottatt en Miljøsaneringsrapport der den kompliserte rivingen av “Borgen” i tett bebygd strøk, blir beskrevet. Gode forberedelser før rivingen begynner er også viktig.
  • Jernbaneverket og Plan- og bygningsetaten i Oslo hadde i mars i år en forberedelseskonferanse før riving av “Borgen”.
  • I JBVs forslag til reguleringsplan for Follobanen gjennom Oslo, er det forutsatt riving av Borgen.
  • I reguleringsplan for Bjørvika “Bjørvikaplanen” er også Borgen forutsatt revet (p.g.a. bygging av park/museum).