Nyheter og naboinformasjon

 • Derfor kobles Follobanen til Oslo S

  Follobanens kobling direkte til Oslo S, vil sikre en reell mulighet for å øke trafikken mellom Oslo og Ski. Denne koblingen er også en del av en større kapasitetsplan for å skille togtrafikken etter hastighet og stoppmønster.

 • Rivearbeid og planlegging

  De nye togsporene til Follobanen og til Østfoldbanen skal gå i trasè under deler av Middelalderparken i Oslo. For å sikre en god trasè for det nye dobbeltsporet mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski,må blant annet bygningen Borgen rives.

 • Forbereder Oslo S for Follobanen

  Våren 2013 starter Jernbaneverket klargjøring av deler av Oslo S for fremtidig bygging av Follobanen.

 • Implenia og Omega inn på Follobanen

  Jernbaneverket har denne uken signert kontrakter for Follobanen. Implenia Norge AS har fått på kontrakt forberedende arbeider ved Oslo S og Omega for ferdigstillelsessystem.

 • Follobanen startklar i Oslo

  På nyåret starter de første fysiske arbeidene i Oslo ved utbyggingen av det nye dobbeltsporet Oslo-Ski. I januar signeres den første, av i alt tre kontrakter, for forberedende arbeider ved Oslo S og i Gamlebyen.

 • Nyhetsbrev Oslo

  Se nyhetsbrevet som ble sendt ut til ca. 21000 husstander i Oslo i november 2012. Her kan du lese mer om følgende saker: Regulering av Follobanen, den nye Middelalderparken, valg av tunnelboremaskiner, rigg- og anleggsområder, Follobanen vinner miljøpris, og sikring av din eiendom.

 • Tidsplan for Borgen og Follobanen

  Follobaneprosjektet har varslet leietakere i bygningen Borgen i Gamlebyen om at leiekontraktene opphører 15. september. Sporene til den nye Follobanen og inngående Østfoldbane planlegges under tomten der Borgen står. Follobanen tilbyr praktisk hjelp ved utflytting.

 • Historisk samarbeid om Middelalderparken

  Middelalderparken i Oslo får nesten dobbelt så stort parkområde og enda bedre kulturvern. Det er resultatet av en enighet mellom Riksantikvaren, Oslo kommune og Jernbaneverket.

 • God avtale om Borgen

  Jernbaneverket har inngått avtale om at leietakere i Borgen kan leie inntil 15. september hvis de ikke før den tid har funnet seg nye lokaler.

 • Avtale inngått med Øyafestivalen

  Øyafestivalen og Follobanen har avtalt at festivalen gratis kan bruke en del av jernbanens område i Gamlebyen.