Nyheter og naboinformasjon

 • Vellykket informasjonsmøte i Gamlebyen

  Det var mange spørsmål og stort engasjement da Jernbaneverket inviterte til informasjonsmøte om Follobanen.

 • Informasjonsmøte i Gamlebyen

  Jernbaneverket inviterer til informasjonsmøte om arbeider i Gamlebyen og ved Sydhavna. Møtet avholdes på Gamlebyen skole tirsdag 21. april.

 • Kontrakt Oslo S: Konkurranse avlyst

  Jernbaneverket har avlyst tilbudskonkurransen om Follobanens innføring til Oslo S på grunn av manglende konkurranse. Bare en entreprenør la inn tilbud. Jernbaneverket utarbeider nå en revidert strategi for å sikre bedre konkurranse om arbeidene.

  Follobanen - oversiktsbilde fra Oslo S (illustrasjon: Jernbaneverket/ViaNova)
 • Tidsreise for statssekretær

  Funn fra Follobanens arkeologiske felt ved Middelalderparken vekker oppmerksomhet og prosjektet har fått besøk blant annet fra Klima- og miljødepartementet og Riksantikvarens kontor.

 • Oslo S: Forberedelser i rute

  Ved Oslo S forberedes området før Follobanens hovedarbeid starter opp neste år. Allerede i 2013 begynte forberedelsene som skal til før en stor-entreprenør rykker inn i det viktige stasjonsområdet.

 • Nye Follobanen avdekker viktig fortid

  Arkeologer har funnet det som kan være cirka 100 graver ved anleggsområdet for den nye Follobanen. Gravene tilhører Nikolaikirkens kirkegård og ligger i Middelalderparken i Oslo. Utgravingen er en del av Jernbaneverkets forberedelser før bygging av Follobanen.

 • Spennende arbeider på Follobanen

  Når togene står jobbes det for fullt på jernbanen. I sommer starter Follobanen arbeidene med en ny tunnel ved Ski og ved Oslo S er en ny bro på plass. Se video av broen som heises på plass.

 • Tilbudsgrunnlag sendt ut for kontrakt på Follobaneprosjektet

  Jernbaneverket har i dag sendt ut tilbudsgrunnlag til prekvalifiserte parter/selskaper for kontrakt som gjelder innføringen av Follobanen til Oslo S.

  3D-illustrasjon - Follobaneprosjektet, innføring Oslo S