Nyheter og naboinformasjon

 • Varsel om arbeider ved Middelalderparken

  I forbindelse med bygging av den nye Follobanen vil Jernbaneverket i hele 2016 arbeide i området fra Bispegata til Ekebergåsen.

 • Ny stor kontrakt signert

  Jernbaneverket og Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A (Condotte) har signert totalentreprisekontrakten for Follobaneprosjektets arbeider med innføring av nye jernbanespor til Oslo S.

 • Kontrakt signert mellom Baneservice og Follobanen

  Jernbaneverket og Baneservice har signert kontrakt for arbeider med riving og reetablering av jernbaneteknisk infrastruktur i forbindelse med utbyggingen av Follobanen ved Oslo S.

 • Varsel om arbeider på natt

  I forbindelse med bygging av den nye Follobanen vil Jernbaneverket fram til mars 2016 arbeide hele døgnet på jernbaneområdet ved Bispegata.

  I forbindelse med bygging av den nye Follobanen vil Jernbaneverket fram til mars 2016 arbeide hele døgnet på jernbaneområdet ved Bispegata.
 • Gullring funnet på Follobanens anleggsområde

  Nok et interessant arkeologisk funn er gjort på Follobanens anleggsområde ved Oslo S. Arkeologenes siste funn er en svært sjelden gullring fra middelalderen. De arkeologiske utgravingene vil ikke påvirke fremdriften til Follobanens arbeider.

 • Alnaelva opp i dagen

  Når Follobanen står ferdig bygget i 2021 har Jernbaneverket tilrettelagt for at Alnaelva på sikt kan renne over betongtunnelen i Middelalderparken i Oslo. Betongtunnelen er avslutningen av Follobanens tunnel inn mot Oslo.

 • Arbeider i Haven

  Anleggsarbeidene er startet opp like nord for Bispegata, og vil pågå dag, kveld og natt. Dessverre fører de til perioder med støy for de nærmeste naboene. Stikk gjerne innom for en prat mandag 10.8.

 • Oslo S: Startskuddet går på sensommeren

  I august starter de første hoved-arbeidene for Follobanen ved Oslo S opp. Dette er startskuddet for en ny periode for arbeider i Gamlebyen, som vil vare fram til 2021.

 • Kontrakt signert for arbeider ved Oslo S

  Jernbaneverket og Skanska Norge AS har signert kontrakt for arbeider med Follobanen ved Oslo S.

 • Ny kontrakt utlyst for arbeid ved Oslo S

  Jernbaneverket har lyst ut kontrakt for arbeid med Follobanens innføring til Oslo S. Etter en revurdering av markedsstrategien er arbeidet ved Oslo S delt opp i flere kontrakter.