Sydhavna: Like før tunnelarbeidet starter for alvor

Snart yrer det av liv og arbeid på Sydhavna, som er ett av to anleggsområder for Follobaneprosjektet nær sentrum av Oslo. I løpet av sommeren starter mekanisk bryting av fjell inne i Sjursøytunnelen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Drill and split - illustrasjonsbilde fra Hong Kong - Foto Adler Enoksen JernbaneverketDet er det italienske selskapet Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A (Condotte) som har fått kontrakten og skal utføre arbeidet med Jernbaneverket som byggherre. Dette er en totalentreprise for tunnelarbeid med sprengning og med mekanisk bryting av fjell. For å være ekstra varsomme i dette området, som også rommer oljelagre og vei- og tunnel-anlegg, skal noe av arbeidet utføres med det som kalles Drill & Split, det vil si mekanisk bryting av fjell uten å bruke sprengstoff.

På Sydhavna skal Condotte ha sitt riggområde. Arbeidet skal skje rett ved og inne i Sjursøytunnelen. Entreprenørselskapet er i gang med innredning av riggområdet, med detaljert prosjektering av arbeidet og med obligatoriske sikkerhetskurs for alle som skal inn på området.  

Svært få naboer rundt dette anlegget vil bli påvirket, men de det gjelder skal få god oppfølging. En del av naboene har allerede vært med på åpne møter med Jernbaneverket og slike møter blir det flere av. Før arbeider starter opp, skal Jernbaneverket sende ut informasjon i god tid. Selv om anleggsarbeidet utføres av Condotte, har Follobaneprosjektet beholdt ansvaret for oppfølging av naboer og andre i nærheten av anlegget.

Først sent i høst eller tidlig vinter blir det behov for sprengninger for å bygge den delen av tunnelen som skal gå inn under Ekebergåsen. Før den tid skal alle naboer få tilbud om å motta SMS-varsling før sprengninger, slik Follobaneprosjektets naboer på Åsland har fått det siste året.