Sydhavna: Godt i gang

På Sydhavna i Oslo er det italienske selskapet Condotte godt i gang med arbeidene for Follobaneprosjektet, og om få dager starter hovedarbeidene inne i tunnelen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Drill and split - illustrasjonsbilde - Foto Adler Enoksen Jernbaneverket.jpgDet er Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A (Condotte) som skal utføre arbeidet på denne delen av Follobaneutbyggingen. Tidligere i sommer flyttet selskapet inn i kontorene på Sydhavna nedenfor Ekebergåsen og startet opp med de første arbeidene. Borerigg, gravemaskiner og kraner er på plass og snart står vannrenseanlegget, som skal rense tunnelvannet før det slippes ut i sjøen, ferdig.

Nye adkomsttunneler
Den første jobben blir å bygge adkomsttunneler fra den nedlagte Sjursøytunnelen til den nye inngående Østfoldbanetunnelen.

- Etter noen måneder med omfattende planlegging og tett samarbeid med Condotte, ser vi nå frem til å komme i gang med første produksjonsfase i tunnelen. Vi er i rute og Condotte begynner hovedarbeidene som planlagt, sier Adler Enoksen, som er prosjektleder på denne delen av Follobaneutbyggingen.

Skånsom drivemetode for å sikre fjellet
På den første strekningen inne i Ekebergåsen vil tunnelene ha varierende avstand til annen infrastruktur. Noen steder er det ikke mer enn 6-7 meter fra annen installasjon og til jernbanesporet. Det gjør arbeidene komplisert og krever at disse delene av tunnelen sikres ekstra godt.

- Deler av tunnelen skal drives forbi oljelagre og annen eksisterende infrastruktur. For å sikre de sårbare strekningene vil det bli benyttet en metode som kalles drill & split, det vil si mekanisk bryting av fjell uten å bruke sprengstoff, forklarer Enoksen.

Drill & split er ikke benyttet som drivemetode i Norge tidligere, men Condotte har erfaring med metoden, som blir viktig når jobben utføres.

Metoden baseres på tett hullboring og mekanisk splitting av fjellet, og blir utført med en hydraulisk jekk. Den skånsomme metoden gir mindre rystelser og svært god kontroll under berguttak. Fordi hastigheten med denne drivemetoden er lav, vil det bare splittes én meter i døgnet, i motsetning til 10 – 15 meter ved konvensjonell drift.

Totalkontrakten for tunnelarbeid med drill & blast og drill & split omfatter arbeid i Ekebergåsen. Arbeidene strekker seg fra Mosseveien og 1200 meter inn i Ekebergåsen der Follobanens andre tunnelkontrakt, som omfatter driving med tunnelboremaskiner, begynner.

Nabovarsel er sendt ut i forbindelse med oppstart av arbeidene. Jernbaneverket som byggherre skal følge opp naboene under hele utbyggingen.

Om kontrakten

  • Det skal bygges en fjellhall for Follobanens to spor, og Østfoldbanens inngående spor. Inne i Ekebergåsen skal tunnelen krysse E6-tunnelen. Her skal det etableres tverrslagstunneler og adkomsttunnel. I tillegg skal Alnaelva flyttes
  • Kontrakten mellom Jernbaneverket og italienske Condotte er en av seks totalentrepriser (EPC-kontrakter) i Follobaneprosjektet
  • Kontrakten har en verdi av 1,2 milliarder kroner og ble signert 25.2.2015
  • Follobaneprosjektet er i dag Norges største samferdselsprosjekt.