Sydhavna: Første tunnelsalve avfyrt i Sjursøytunnelen

Første tunnelsalve er fyrt av i Sjursøytunnelen. En vellykket start på sprengningsarbeidene, sier prosjektleder Adler Enoksen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det er nordgående adkomsttunnel for den inngående Østfoldbanen som nå blir sprengt ut. I ukene fremover skal det sprenges inntil to salver per dag, en fremdrift på ca. åtte meter i døgnet.

- Arbeidene inne i Sjursøytunnelen har pågått siden september, men onsdagens salve markerer for alvor oppstarten av tunnelarbeidet mot Oslo, understreker Enoksen, prosjektleder på denne delen av Follobaneutbyggingen.  

Få rystelser
Sprengningsarbeidene inne i Ekebergåsen må utføres kontrollert og forsiktig, bare noen meter unna ligger oljelagre og eksisterende veianlegg.

- Høyeste registrerte rystelse på første salve ble målt til 0,33mm/s, og ligger godt under grenseverdiene. Frem til nyttår skal rystelsesnivået ikke overstige 2 mm/s., forteller Enoksen.

500 kubikkmeter steinmasse må ryddes etter hver salve. Foto: Michael Hansen / Condotte

500 kubikkmeter steinmasse
Sprengningsarbeidene gjøres ved at det bores cirka 100 hull fire meter inn i fjellet. Hullene fylles deretter med sprengstoff. Totalt tar det rundt seks sekunder før salven er gått av. Deretter fjernes de utsprengte steinmassene, og tunnelen ryddes for løst fjell. Det må ryddes ca. 500 kubikkmeter steinmasse etter hver salve.

Få naboer i området vil bli påvirket, men de det gjelder får god oppfølging.  Alle har fått nabovarsel om arbeidene, invitasjon til åpent møte og tilbud om å motta SMS-varsling før sprengninger.

Drill & split fortsetter
I sørgående adkomsttunnel fortsetter arbeidene med drill & split, der fjellet brytes ut mekanisk uten bruk av sprengstoff. Det gjenstår rundt 10 – 15 meter før gjennomslaget til den inngående Østfoldbanen.

Om kontrakten
Det er italienske Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A (Condotte) som utfører arbeidene på denne delen av Follobaneprosjektet. Arbeidene omfatter både sprengning og mekanisk bryting av fjell, og strekker seg fra Mosseveien og 1200 meter inn i Ekebergåsen. Der overtar Follobaneprosjektets andre tunnel-entreprenør Acciona Ghella Joint Venture, som skal drive 18,5 km av den lange tunnelen med tunnelboremaskiner.