Sydhavna: Arbeidene satt i gang av statsråden

For første gang skal tunnelmetoden drill & split tas i bruk i Norge. Oppstarten av Follobaneprosjektets tunnelarbeid mot Oslo er markert med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til stede.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen igangsatte tunnelboring fra Oslo-siden med metoden drill & split. Her med en av entreprenør Condottes spesialister på metoden, Elca Romano. Foto NTB Håkon Mosvold LarsenMarkeringen fant sted på Follobaneprosjektets anleggsområde på Sydhavna, der byggingen av ny tunnel for den inngående Østfoldbanen nå er i gang.

Det er italienske Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A (Condotte) som har fått kontrakten og utfører arbeidene på denne delen av Follobaneprosjektet. Arbeidene, som omfatter både sprengning og mekanisk bryting av fjell, strekker seg fra Mosseveien og 1200 meter inn i Ekebergåsen. Der overtar prosjektets andre tunnel-entreprenør Acciona Ghella Joint Venture, som skal bruke tunnelboremaskiner.

Follobaneprosjektet har nå signert tre av fem totalkontrakter for bygging av dobbeltspor mellom Oslo S og nye Ski kollektivknutepunkt. I tillegg kommer kontrakter for signal. Prosjektet er dermed i gang med en totalentreprise på Oslo-siden, en på Åsland og en i Ski. Arbeidene med de siste totalentreprisekontraktene fortsetter mot slutten av 2015 og i 2016.

Trangt om plassen i Ekebergåsen
Ved tunnelboring i urbane strøk, som i Oslo ved inngangen til Oslo S, er det trangt om plassen. Deler av de nye tunnelløpene inne i Ekebergåsen skal passere både oljelagre og vei- og tunnelanlegg. Enkelte steder er det seks meter fra annen installasjon og til Follobanens nye spor. Det krever at arbeidet gjennomføres med ekstra god sikring.

- Metoden drill & split er valgt for enkelte deler av tunnelen ved Oslo, av hensyn til omkringliggende infrastruktur. Her skal vi for første gang i Norge mekanisk bryte fjellet, uten å bruke sprengstoff. Condotte besitter viktig erfaring med å drive tunneler med denne metoden, understreker prosjektdirektør Erik Smith i Follobaneprosjektet.

Dette er drill & split:

 • Drill & split er en skånsom metode for driving av tunnel uten å bruke sprengstoff. Metoden gir svært få rystelser og meget god kontroll under berguttak.
 • Drill & split baseres på tett hullboring og mekanisk splitting av fjellet, og blir utført med en hydraulisk jekk.
 • Metoden er todelt. Først må det utføres tett hullboring som følger et presist geometrisk mønster. Deretter splittes fjellet i to omganger.
 • Hullene har en diameter på 76 mm eller 101 mm, og er 1,4 meter lange.
 • Fremdriften i fjellet er lav. Det splittes ca. én meter tunnel i døgnet.
 • Drill & split er valgt på deler av Follobaneprosjektet av hensyn til omkringliggende infrastruktur. Enkelte steder er det bare seks meter fra annen installasjon og til jernbanesporet.
 • Det skal blant annet splittes under E6, på deler av Østfoldbanens inngående spor og i adkomstunnelene som bygges fra den nedlagte Sjursøytunnelen.
 • Dette er første gang drill & split benyttes som metode i Norge.
 • Jernbaneverket har inngått en avtale med oljeselskapene om tunneldriving forbi oljelagre under Ekebergåsen. Denne avtalen innebærer blant annet at noen strekninger som først var planlagt drevet med mekanisk brytning, nå kan drives med forsiktig sprengning. Det betyr at tunneldrivingen kan gå noe raskere enn tidligere planlagt.

Om totalkontrakten tunnel drill & blast/drill & split:

 • Det skal bygges en fjellhall for Follobanens to spor, og Østfoldbanens inngående spor. Inne i Ekebergåsen skal tunnelen krysse E6-tunnelen. Her skal det etableres tverrslagstunneler og adkomsttunnel. I tillegg skal Alnaelva flyttes.
 • Kontrakten mellom Jernbaneverket og italienske Condotte er en av fem totalentrepriser (EPC-kontrakter) i Follobaneprosjektet. I tillegg kommer kontrakter som omfatter signal.
 • Kontrakten mellom Jernbaneverket og Condotte har en verdi av 1,2 milliarder kroner og ble signert 25.2.2015.
 • Condotte har etablert seg på riggområdet og startet opp arbeidet.
 • Condotte har hittil inngått kontrakter med 14 norske selskaper.

Om Follobaneprosjektet:

Follobaneprosjektet er i dag Norges største samferdselsprosjekt. Den nye Follobanen skal stå ferdig i desember 2021 og legger til rette for halvert reisetid mellom Oslo S og trafikk-knutepunktet nye Ski stasjon (fra 22 til 11 minutter)